ZARZĄDZASZ TYM CO UMIESZ ZMIERZYĆ, STĄD WIARYGODNA INFORMACJA JEST KLUCZEM DO TWOJEGO SUKCESU

Wdrażanie systemów 
informacyjnych

Służymy pomocą na każdym etapie funkcjonowania systemu informacyjnego, począwszy od audytów potrzeb i wdrażania nowych systemów, jak i weryfikacji jakości istniejących wraz z zarządzaniem zmianą. 


Budżetowanie
i controlling

Obszar ten opiera się na wdrażaniu controllingu operacyjnego i strategicznego, w tym nowoczesne budżetowanie, a także- wdrażanie nowoczesnych rachunków kosztów (ABC, target costing). Pozyskanie
finansowania

Dostęp do kapitału jest kluczowym elementem determinującym rozwój podmiotów gospodarczych. CMA skutecznie pośredniczy w pozyskiwaniu finansowania zarówno poprzez instytucje unijne, jak również banki.